Elektriker Göteborg

Elektriker Göteborg | Vi är den enda Elfirman i Göteborg du behöver!

Att Vara Elektriker i Göteborg

Utbildade, Seriösa och Certifierade Elektriker


Elektriker Göteborg är en seriös och utbildad elfirma som ser till så att alla elinstallationer i din bostad är rätt utförda eller underhålls på rätt sätt.
Eftersom att det är ett ganska stort yrke brukar man dela in elektrikeryrket i fyra olika kategorier.
Den första och kanske den vanligaste som en privatperson stöter på är serviceelektrikern.
En elektriker som jobbar med service ser till så att fel och konstigheter i redan befintlig el sköts om.
Detta kan t.ex. vara ifall hissen skulle vara ur funktion på grund av något elektriskt fel.
Det är även förekommande med serviceelektriker när lysrör och dylikt behövs bytas ut.
Installationselektriker är en annan typ av elektriker som ser till så att alla kablar, uttag och övrig el som ska finnas installeras på nybyggnationer.

En viktig del i arbetet som installationselektriker är samarbetet med övriga hantverkare som återfinns på arbetsplatsen.
Det är ofta så att många olika hantverkarföretag samarbetar tillsammans för att genomföra en kunds arbete.
Som elektriker i det här fallet är det bra att föra en dialog med snickare och murare om hur väggar och hål kan tas för att kunna dra kablarna så smidigt som möjligt.


En annan typ av elektriker är industrielektrikern.


Denna har som främsta jobb att underhålla maskiner och andra elektriska verktyg som används i främst fabriker och andra industrier. Det är ett väldigt specifikt jobb och det är inte alls lika många elektriker som jobbar enbart med detta, därför är dessa elektriker värdefulla för företagen.


Den sista typen av elektriker är den som drar brandlarm, tele, data och annan typ av svagström.
Man brukar därför kalla dessa för svagströmselektriker eller kommunikationselektriker för att det är främst någon forma av kommunikation man installerar.
Det är sällan man som elektriker enbart jobbar med detta men på senare år har det ökat.
Allt fler avancerade inbrottslarm och dylikt har introducerat marknaden och därmed har allt fler personer valt att installera dessa.
Det har därför skapat jobbmöjligheter för företag att specialisera sig på denna typ av installationer.

 

Elektrikeryrket har funnits väldigt länge och jobbmarknaden har inte förändrats särskilt mycket.
För att bli elektriker är det enklaste sättet att genomgå byggprogrammet på gymnasiet för att sedan rikta in sig på att bli elektriker.
Ett alternativ till detta är att genomgå en vuxenutbildning som erbjuds lite överallt i landet.
Oavsett vilken utbildning man väljer att gå så måste man genomföra en lärlingsperiod innan man blir fullt utbildad elektriker.
Under lärlingsperioden får man inte arbeta själv då yrket kan utan erfarenhet och kunskap leda till att man skadar sig eller får farliga stötar.
Som elektriker måste man alltid uppsöka läkare om man har fått en elstöt.
Dessa kan orsaka obalans i hjärtfrekvensen och man bör därför genomföra ett EKG-test så snabbt som möjligt.
Elektrikeryrket är mångsidigt och de flesta är inte specificerade på en speciell typ av installation utan de flesta som har arbetat ett tag genomför alla typer av elektrikerjobb och på så sätt är det ett väldigt allsidigt yrke.
Det är även väldigt vanligt att man jobbar åtminstone två elektriker på samma jobb och därför behöver man sällan jobba själv.